BRONBERG NASKOOL

NASKOOLTYE

Middagete:   13h30-14h00

Halfdag Naskool:   13h30-15h00

Voldag Naskool:   13h30-17h00

KONTAK PERSONE

Marleen:   079 735 5301

Ronel:  082 805 1091