"Waarheid Lig Liefde"

Bronberg Akademie

HARTLIK WELKOM

Bronberg Akademie (Edms) Bpk is ‘n geregistreerde hoofstroom Privaatskool (GN 700400638), waar onderrig gegrond is op Christelike waardes en beginsels met Afrikaans as amptelike voertaal en medium van onderrig.

Ons akkommodeer leerders vanaf Gr.RR – Gr. 7

KURRIKULUM

‘n Uitkomsgebaseerde, CAPS hoofstroomkurrikulum word gevolg.

KLASGROEPE

Daar word slegs 15 leerders per klasgroep geakkommodeer.

SKOOLTYE

07h30 – 13h30 Maandae tot Vrydae en Naskool tot 17h00.

Facebook Posts

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts.
Click to show error
Error: Server configuration issue

Bronberg Akademie skep ‘n veilige, geborge omgewing waarbinne hoë kwaliteit onderrig plaasvind.
 
Leerders word met waardigheid onderrig deur entoesiastiese, vasberade en toegewyde personeel.
 
Leergeleenthede word aan elke afsonderlike individu met eiesoortige talente, uitdagings en vermoëns gebied.
 
Bronberg Akademie skep ‘n kultuur van werksywer, deursettingsvermoë en goeie waardes.
 
Ons skep vennootskappe wat gebasseer is op vertroue, respek en kameraadskap.

KONTAK PERSOON: Ronel Wiese

Telefoon: (010) 4468328

Sell: 082 805 1091

Informasie: ronel@bronbergakademie.co.za

Administrasie: admin@bronbergakademie.co.za

Finansies: finansies@bronbergakademie.co.za