KAREN BESTER

Posisie: Spraak en Taalterapeut / Oudioloog

Praktyk NO: 0250430

Kontak: 083 568 3357 / karenbspeech@gmail.com

Kwalifikasies: B Kommunikasie Patologie (UP)

Ek het aan die Universiteit van Pretoria studeer en in 2005 my gemeenskapsdiensjaar voltooi by 1 Militêre Hospitaal in Pretoria. Daarna het ek vir 9 jaar gewerk by ‘n skool wat kinders met ‘n gehoorverlies insluit. Hier het ek baie ondervinding opgedoen in spesifiek die veld van orale rehabilitasie. Ek was ook nou betrokke by die Oor Instituut Kogleêre Inplantingsprogram. Ek werk vanaf 2015 alleenlik in privaat praktyk. My passie lê by die pediatriese populasie en vroeë intervensie. Ek glo daarin om elke kind se unike sterkpunte te gebruik om sy/haar volle potensiaal te ontwikkel. Ek het ‘n wye ervarings -en belangstellingsveld. Dit sluit in Outisme, Down Sindroom, Orale rehabilitasie (kinders met ‘n gehoorverlies), Serebrale gestremdheid, algemene ontwikkelingsagterstande, taalagterstande, spraakagterstande en lees -en spelprobleme. Dit is vir my belangrik dat terapie PRET moet wees. Kinders leer op hulle beste deur spel! Ek glo verder in goeie verhoudinge en spanwerk as deel van elke kind se sukses in terapie! Spanwerk tusen die kind, terapeut, ouers en onderwysers.

Wat maak Bronberg uniek?

Bronberg Akademie is meer as net ‘n skool. Dit is ‘n veilige omgewing waar elke kind met sy/haar unieke behoeftes onderrig, ondersteun en gekoester word. Dit is ‘n skool waar Christelike waardes en beginsels oral sigbaar is en by elke kind vasgelê word. Die kleinklasonderrig by Bronberg verseker dat elke kind die nodige aandag en ondersteuning kry om sy/haar volle potensiaal te ontwikkel. Dit is ‘n voorreg om deel van Bronberg te kan wees, ‘n plek waar elke onderwyser met geduld, passie, liefde en toewyding kinders vorm en toerus vir die toekoms.