VISIE:
Om binne die konteks van ‘n Christelike waardesisteem, ‘n leergerigte omgewing te skep waarbinne leerders hul maksimum potensiaal kan bereik.


MISSIE:
Ons fokus is:

- Die skepping van ‘n gekoesterde, veilige omgewing binne ‘n natuurlike ruimte
- Die aanstelling van gespesialiseerde personeel
- Die toerusting van leerders in intellektuele, emosionele, sosiale asook interaktiewe lewensvaardighede; en
- Om voorsiening te maak vir individuele en unieke leer teen die agtergrond van eie tempo-gerigte onderrig


Leerders met ‘n gemiddelde I.K./bogemiddelde I.K. wat nie optimaal in ‘n hoofstroomskool vorder nie, vir die volgende redes:

- Benodig kleingroep onderrig
- ADHD/ADD
- Disleksie
- Sensoriese uitvalle

07h30 – 13h30 Maandae tot Vrydae

SKOOLVAKANSIES:

Dieselfde as GAUTENG skoolvakansies,
met enkele uitsonderings
Daar word slegs 15 leerders per klasgroep geakkomodeer
‘n Uitkomsgebaseerde, Hoofstroomkurrikulum word gevolg, met die byvoeging van verrykende werk
Al Bronberg Akademie se personeel is Nagraads gekwalifiseer in Remediering, Leerondersteuning of Minimale Breindisfunksie
Indien u deel van hierdie Personeel en span wil wees, ontvang ons graag u C.V.
Ons benodig:

- Personeel
- Naskoolpersoneel
- Sportafrigting
- Kultuurafrigting

E-pos u C.V. aan:
ronel@bronbergakademie.co.za